Yard. Doç.Dr. Aslı Gül Akgül

Yard. Doc.Dr. Asli Gul Akgul

asliakgul@gmail.com

 

İstanbul’da doğdu. İnönü İlkokulu, Kadıköy Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 2001’de başlamış olduğu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD’deki tıpta uzmanlık öğrencisi eğitimini 2008’de tamamlayarak uzmanlığını aldı. Aynı yıl Hakkari Devlet Hastanesinde Göğüs cerrahisi uzmanı olarak devlet hizmet yükümlülüğü görevine başladı. Aynı hastanede başhekim yardımcılığı görevini de sürdürerek mecburi hizmetini Mart 2009’da tamamladı. Eylül 2010’da yardımcı doçent olarak Kocaeli Ünv. Göğüs Cerrahisi AD kadrosunda çalışmaya başladı, halen devam etmekte.İngilizce, orta derecede Almanca bilmektedir. Asistanlık dönemi süresince Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Merkezi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Merkezi 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul SSK Göztepe Eğitim Hastanesi 4. Genel Cerrahi Kliniği, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, USA ve L’Universite Paris Sud l’Hopital Marie Lannelongue, Service de chirurgie thoracique et vasculaire, Fransa’da çeşitli sürelerle çalışmıştır.

Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu Kurucu Üyesi olup, Türk Tabipleri Birliği Kocaeli Tabip Odası, Göğüs Cerrahisi Derneği, Türk Toraks Derneği, Akciğer Kanseri Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’nde üyelikleri mevcuttur.