Trakeostomi Tekniği

Ağu 15, 2012   //   by drsaliht   //   Bilimsel Yazılar  //  1 Yorum

TRAKEOSTOMİ TEKNİĞİ

 

Doç. Dr. Mete İşeri

Kocaeli Tıp Fakültesi

KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 Trakeostomi, genellikle zorunlu kalındığında ve acil koşullarda yapılan bir cerrahi işlemdir. Trakeanın 2-3 kıkırdakları arasından açılan stomadan hastanın nefes almasının sağlanmasıdır. Genellikle “geçici” olarak yapılan bir işlemdir. Larinjektomi için yapılan kalıcı trakeostomi bizim konumuz değil. Chevalier Jackson bugünkü anlamıyla tanımlamayı 1923 yılında yapmış, 1930 poli salgınında yaygın olarak kullanılmıştır. Hava yolu obstrüksiyonu, uzamış mekanik ventilasyon günümüzde en sık trakeostomi endikasyonlarını oluşturur.

TEKNİK

-  Decubitis dorsalis pozisyonunda yatırılan hastaya omuz altı yükselti konarak baş hafif ekstansiyona alınır. Trakeostomi seti açılır.

Trakeostomi  seti (malzemeleri)

 

-  İnsizyon yapılacak bölgeye ve anterior trakeal duvar boyunca orta hatta 1/150000 epinefrin ile %1 lidokain infiltrasyonu yapılır.

Cilt altı dokunun 1/150000 adrenalin + %1 lidokain ile infiltrasyonu

 

-  Krikoid kartilaj ile jugulum arası orta seviyede yaklaşık 3 cm lik horizontal insizyon yapılır.

Cilt-Cilt altı dokunun insizyonu

 

-   Cilt ve cilt altı yağ dokusu geçildikten sonra süperfisyel servikal fasya doku makası ile diseke edilir ve subfasyal plana girilerek parabefler yardımıyla dokular laterale alınır.

Yüzeyel boyun fasyası

 

Yüzeyel boyun fasyasının ekartasyonu

 

-   Strep kaslara ulaşana kadar diseksiyon orta hatta derinleştirilir. Strep kasların orta hatta vertikal diseksiyonu yapıldıktan sonra laterale retrakte edilmelidir.

Strep kaslar

 

Strep kasların laterale ekartasyonu

 

Strep kasların laterale ekartasyonu

 

-  Strep kaslar geçildiğinde  derin servikal fasyanın tiroid beziı saran parçası ile karşılaşılır. Künt diseksiyon ile bu fasyal planın altına girilir ve tiroid istmusu trakeal plan üzerinden süperiora doğru sıyrılır. Nadiren istmusu her iki tarafından klempleyerek orta hattan kesmek gerekebilir. Bu durumda kesi kenarlarının dikilmesi gerekmektedir.

Tiroid bezin süperiora ekarte edilmesi

 

Tabya sütürünün geçilmesi

 

-  Bu işlem ardından bir disektör yardımıyla pretrakeal fasya soyulur. 2. ve 3. trakeal kıkırdak arası horizontal insizyon ile trakeal hava pasajına ulaşılır. 3. trakeal kıkırdak bilateral vertikal insizyonlar ile serbestleştirilerek 1.0 ipek yardımıyla cilde sütüre edilir (Bjork flebi).

2. ve 3. trakeal halkalar arasından yapılan trakeal insizyon

 

Bjork flebinin oluşturulması

 

Trakeal hava kolonundaki entübasyon tübü

 

-  Sonrasında mümkün olan en geniş trakeostomi kanülü trakeaya yerleştirilir. Kanül çevresine gaz tampon ile bası yapılır ve operasyon sonlandırılır.

Trakeostomi kanülünün yerleştirilmesi

 

Kanül çevresine baskılı pansuman yapılması

 

TRAKEOSTOMİ KOMPLİKASYONLARI

Ani Komplikasyonlar;

1.     Apne: Respirasyonun hipoksik stimülasyonunun ortadan kalkmasına bağlı olarak meydana gelir.

2.      Hemoraji

3.      Komşu dokularda cerrahi travmalar: (Özefagus, n. recurrensin larengeal dalı, plevra cupulası)

4.      Pnömotoraks ve pnömomediastinum

5.      Krikoid kartilajın hasara uğraması (yüksek trakeostomilerde)

Kısa Sürede Meydana Gelen Komplikasyonlar;

1.     Trakeitis ve trakeobronşitis

2.     Trakeal erozyon ve hemoraji

3.     Hiperkapni

4.     Atelektazi

5.     Trakeostomi tüpünün tekrar yerine konamaması

6.     Subkutanöz amfizem

7.     Trakeostomi tüpünün tıkanması

8.     Aspirasyona bağlı olarak akciğer enfeksiyonları

9.     Aerofaji

Geç Komplikasyonlar;

1.      Trakeokutanöz fistülün açık kalması

2.      Larenks veya trakeada stenoz

3.     Trakeada granülasyon dokusu teşekkülü

4.     Trakeomalazi

5.     Dekanülasyon zorluğu

6.     Trakeoözefageal fistül

7.     Trakeostomi yerinde meydana gelen fibröz dokunun meydana getirdiği zorluklar

8.     Disfaji

1 Comment

  • TRAKEOSTOMİYE GÖĞÜS CERRAHLARI NEDEN YAKLAŞMIYOR ANALAMIYORUM GÖĞÜS CERRAHİSİ RÜTİN OLARAK HERYERDE TRAKEOSTOMİYİ YAPMALI DİYE DÜŞÜNÜYORUM.

Yorum Yap